Català | Castellano | English
Ole Mehrfeld
Av. Blondel,29 4r 1a
25002 Lleida
Tel. 973 281 840
Roderick A. King
Bisbe Lorenzana,33 bis. 1r-1a.
17002 Girona
Tel. 972 220 787

 

Trastorns de la regió cervical

La columna cervical és semblant a la columna lumbar. Les vèrtebres i els discs individuals són més petits però s’enfronten al mateix repte que el de la columna lumbar, suportar el pes de la postura erecta. De la mateixa manera que els músculs de la regió lumbar, la musculatura cervical i de l’espatlla també perd flexibilitat i força. Els músculs es contrauen i s’escurcen, reduint el rang de moviment i produint dolor, cosa que posa en marxa un procés degeneratiu similar al descrit per a la columna lumbar. A continuació es detallen algunes de les condicions més comunes de la columna cervical:

1. Dolor muscular

El dolor que es produeix en els músculs, és de vegades descrit com dolor miofascial o síndrome de dolor miofascial. Molts dels nostres músculs es contrauen i s’escurcen amb el temps, produint la pèrdua de flexibilitat descrita anteriorment. Aquesta situació pot produir punts dolorosos en els músculs, anomenats punts desencadenants (“punts gallet” o “trigger points”). El dolor pot irradiar des del punt d’origen fins a zones més distants i la contracció i escurçament dels músculs pot produir distorsions posturals i per tant altres síndromes de dolor. Aquest tipus de dolor d’esquena, és només una primera etapa, destinada a empitjorar amb el temps si no es tracta adequadament. Per sort, si es tracta a temps, respon ràpidament a l’atenció quiropràctica.

2. Dolor en les articulacions cervicals (o “síndrome de la faceta en la columna lumbar”)

El dolor en les articulacions cervicals, es presenta en les petites articulacions entre les vèrtebres de la columna cervical. Aquestes articulacions són susceptibles a una restricció i distorsió postural a mesura que els músculs que les envolten s’escurcen i es contrauen. La manipulació espinal quiropràctica, és un mitjà molt eficaç per restaurar la posició i funció d’aquestes articulacions vertebrals importants. L’alleujament és generalment ràpid.

3. Mal de disc, malaltia degenerativa del disc, espondilosi, artritis, artrosi

Quan estem drets o asseguts amb l’esquena recta, o pitjor encara, encorbada, els discs entre les vèrtebres, que actuen com coixins amortidors, estan sotmesos a molta força de compressió. Si afegim que es pateix de la mateixa restricció d’articulacions descrita en el paràgraf anterior, els discs es comencen a deshidratar. La deshidratació del disc, és la primera fase de la degeneració del disc. A mesura que els discs es degeneren, perden alçada i les vèrtebres s’acosten més. Les articulacions cervicals, han de suportar més esforç i tant els discs com les articulacions es comencen a desgastar. Aquest procés de desgast, s’anomena malaltia degenerativa del disc, artritis, artrosi o espondilosi i és la causa de patir un intens dolor cervical. Aquesta és una etapa més avançada dels trastorns descrits anteriorment, però no obstant això, respon molt bé a l’atenció quiropràctica. Si no es tracta, però, també pot conduir a la malaltia que es descriu a continuació.

4.Hèrnia discal

El disc es compon de dues parts diferents: l’anell fibrós i el nucli polpós, que és una substància gelatinosa al mig del disc. La deshidratació i posterior degeneració descrita anteriorment condueix a un debilitament de l’anell exterior, que, com a resultat es pot esquinçar, cosa que permet que el nucli gelatinós escapi, formant una hèrnia. L’esquinçament de l’anell exterior amb la fuita del nucli gelatinós s’associa amb dolor cervical agut. La majoria dels pacients que pateixen un episodi com aquest, es presenten amb un moviment molt limitat i amb una postura desalineada (antiàlgica) que el cos adopta automàticament per evitar més dolor i lesions. Les hèrnies de disc no es produeixen en columnes fortes i flexibles. Una vegada el pacient ha arribat a aquesta etapa, és molt important no només proporcionar al pacient el tractament adequat, sinó també prescriure exercicis específics dissenyats per reforçar els músculs espinals vitals perquè puguin donar un correcte suport al disc en la seva recuperació i posterior retorn a les activitats quotidianes. Com en l’estadi anterior, aquesta és una malaltia més avançada i en general requereix més tractament. No obstant això, sí que respon bé al tractament quiropràctic. Ara bé, si no es resol a temps, pot progressar al següent nivell.

5.Braquiàlgia

La braquiàlgia (dolor en el braç) es produeix quan els nervis braquials, que sorgeixen dels costats dels discos cervicals, són irritats per una hèrnia de disc o una càpsula articular inflada que es frega sobre ells produint sovint dolor i entumiment o formigueig al braç afectat. En els casos avançats, els pacients experimenten no només dolor i limitació, sinó que sovint també experimenten la pèrdua de sensibilitat i/o debilitat en certs grups de músculs del braç i la mà. Aquesta condició debilitant freqüentment, condueix a la cirurgia. Malgrat això, les últimes investigacions mèdiques han trobat millors resultats a llarg termini amb el tractament de tècniques quiropràctiques i programes d’exercicis específics per la columna. Al “Centre Quiropràctic” hem vist a diversos centenars de casos en els últims 16 anys i cal dir que hagués estat més ràpid i més fàcil, resoldre les condicions en una etapa anterior, la gran majoria dels pacients han estat capaços de reprendre una vida normal sense dolor i sense necessitat de cirurgia. Òbviament hi ha casos on la cirurgia és l’única opció i en aquests no dubtem en referir el pacient a un especialista més adequat.

6.Mal de cap d’origen cervical.

Probablement la causa més freqüent de mal de cap és el trastorn de la columna cervical. Òbviament hi ha altres causes i abans d’iniciar el tractament, s’han de fer una història clínica i exploració minucioses per detectar aquells casos on es requereix la derivació a un altre especialista. Si el mal de cap és d’origen cervical però, la cura que pot oferir un quiropràctic sovint porta a un alleujament ràpid.

7.Vertigen o mareig d’origen cervical

El vertigen cervical és comú i molt desagradable. Els pacients sovint es preocupen sobre l’origen dels seus marejos. Un cop més, una història clínica i un exploració minucioses ens permetran detectar aquells casos que han ser referits a un altre especialista. No obstant això, si el vertigen és d’origen cervical, el tractament quiropràctic pot ser molt eficaç.

8.Punts desencadenants (“gallet” o “trigger points”) o el dolor miofascial

Igual que amb els músculs de la columna vertebral, els músculs que controlen el moviment als malucs i les espatlles, així com els braços i les cames són propensos a moviments repetitius i la formació dels punts desencadenants dolorosos.

9.Pinçament de l’espatlla

El pinçament de l’espatlla es produeix quan l’espai disponible per al tendó del supraespinós es redueix. Això pot tenir dos mecanismes: un dinàmic, a causa d’un desequilibri muscular, i un estàtic, com a conseqüència dels canvis degeneratius en l’articulació. Una anàlisi acurat és necessari per determinar la diferència entre les dues formes per poder escollir un tractament adequat.